Політика конфіденційності

Я шляхом реєстрації у цьому мобільному додатку надаю Розробнику свою вільну, безумовну, безстрокову згоду та дозвіл відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, реалізувати, передавати), знеособлювати, знищувати мої персональні дані, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, з метою забезпечення та покращення роботи мобільного додатку, забезпечення можливості повного використання мною мобільного додатку та інформування мене про його функції.

Під персональними даними мається на увазі, у тому числі (але не виключно) конфіденційна інформація про моє ім’я, мій контактний номер телефону, адресу електронної пошти, інші засоби зв’язку, дані з мого GPS-пристрою щодо мого місцезнаходження та інші дані, пов’язані з функціонуванням мобільного додатку, які передані (повідомлені), або будуть передані (повідомлені) мною, або моїм мобільним пристроєм.

Я розумію та погоджуюсь з тим, що наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, або задіяних у забезпечені функціонування мобільного додатку, а також в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

Цим я посвідчую, що повідомлений про включення інформації про мене до бази персональних даних Розробника. Мене повідомлено про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а саме: